„TRIGLAV DANI ZDRAVLJA“ 1.09-30.11.2022

Triglav osiguranje nastoji da sa svojim klijentima gradi partnerski odnos i svoju ponudu prilagodi potrebama klijenta kao i da odgovori na izazove koji se pred njih postavljaju kako bi zajedno kreirali sigurniju budućnost poslovanja.


Zato smo za Vas, u toku kampanje  „TRIGLAV DANI ZDRAVLJA“ , pripremili paket kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koji će pored najboljeg standarda kvaliteta zdravstvene usluge omogućiti  brz povratak na posao vaših zaposlenih, uz dijagnostiku i lečenje u više od 600 najsavremenijih i najopremljenijih medicinskih ustanova širom Srbije. 


Vašim zaposlenima smo obezbedili smanjenje odsustva sa posla zakazivanjem pregleda bez liste čekanja i pružanjem mogućnosti zakazivanja specijalističkih pregleda i van standardnog vremena. Uz asistenciju Medicinskog kontakt centra Triglav osiguranja koji vam je na raspolaganju 24/7 možete da zakažete pregled lekara u ustanovi koju sami izaberete. Jednostavno, putem telefona ili online forme za zakazivanje termina.

Takođe, stručni tim lekara Medicinskog kontakt centra „doktor na vezi“ pruža savete i konsultacije u vezi vašeg zdravstvenog stanja.


Zaposleni su najvažniji resurs svake kompanije i briga o njihovom zdravlju predstavlja stratešku odrednicu uspešnog poslovanja. Privatno zdravstveno osiguranje više nije luksuz već benefit kojim se povećava motivacija i lojalnost zaposlenih.


Ugovaranjem polise kolektivnog zdravstvenog osiguranja ostvarujete poresku olakšicu oslobođenja plaćanja poreza i doprinosa na iznos premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja do iznosa od 6.541,00 RSD mesečno po zaposlenom.


Iskoristite „TRIGLAV DANE ZDRAVLJA“ i u periodu od 01. septembra do 30. novembra ostvarite specijalne pogodnosti za zaključenje kolektivnog zdravstvenog osiguranja: 

•             Sada već sa 10 osiguranika možete ugovoriti kolektivno zdravstveno osiguranje

•             U zavisnosti od starosti zaposlenih i broja lica u kolektivu, premija osiguranja po zaposlenom već od 1.700 rsd mesečno.

•             Dodatni popust za postojeće klijente do 10%

•             Dodatni popust za nove klijente do 5%


O svim navedenim osnovnim, dopunskim kao i posebnim osiguranjima možete se informisati kod svog zastupnika ili u najbližoj poslovnici Triglav osiguranja. 

 

Complementary Content
${loading}