Novi član Izvršnog odbora Triglav Osiguranja Beograd a.d.o.

Na poslednjoj sednici održanoj 13. januara 2023. godine, Nadzorni odbor Triglav Osiguranja Beograd a.d.o. imenovao je Ivana Grujića za novog člana Izvršnog odbora.

Novi član uprave Ivan Grujić imenovan je za mandatni period od četiri godine i to počev od 16. januara 2023. Od 2018, gospodin Grujić je u Triglav Osiguranju Beograd a.d.o. bio na poziciji pomoćnika izvršnog direktora, gde je obavljao najsloženije poslove u oblastima poslovne strategije i politike poslovanja, usaglašavanja poslovanja, saradnje sa strateški značajnim poslovnim saradnicima, stručnim organizacijama i komisijama.
Gospodin Grujić poseduje obimno profesionalno iskustvo, obrazovanje i stručne kvalifikacije u oblasti poslovanja finansijskih institucija, a posebno u osiguravajućoj delatnosti. Tokom 23 godine angažovanja u industriji osiguranja zauzimao je brojne rukovodeće pozicije. Između ostalih, radio je u kompanijama DDOR Novi Sad, Društvu za reosiguranje Dunav Re Beograd i Društvu za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom NLB Nova Penzija Beograd. Takođe, bio je aktivan član Udruženja osiguravača Srbije i Slovenačkog poslovnog kluba.

Complementary Content
${loading}