Za isplatu dividende 56,8 miliona evra, odnosno 2,50 evra bruto po akciji

29. 5. 2019

Triglav grupa nastavlja sa aktivnostima razvoja i rasta u skladu sa zacrtanom strategijom

 

Na 44. Skupštini akcionara Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali sve predloge Uprave i Nadzornog odbora Društva. Za dividende namenjeno je 56,8 miliona evra, odnosno 2,50 evra bruto po akciji, što predstavlja 70% konsolidovane neto dobiti za 2018. godinu. Skupština akcionara dala je rešenje Nadzornom odboru i Upravi Društva za poslovnu godinu 2018 i za revizora Društva za poslovne godine 2019., 2020. i 2021. imenovala revizorsko društvo Deloitte revizija.

 

Na današnjoj 44. Skupštini akcionara Zavarovalnice Triglav akcionari su podržali predlog Uprave i Nadzornog odbora o korišćenju bilansne dobiti za 2018. godinu. Za dividende namenjen je deo bilansne dobiti u visini od 56.837.870,00 evra, odnosno 2,50 evra bruto po akciji, što predstavlja 70% konsolidovane neto dobiti za 2018. godinu odnosno 85% bilansne dobiti Društva. Dividenda će biti isplaćena akcionarima upisanim u knjigu akcionara na dan 12.6.2019, a Zavarovalnica Triglav će sledeći dan na računu KDD - Centralne kliring kompanije, obezbediti sredstva za isplatu svih dividendi.

 

Skupština akcionara upoznata je sa godišnjim izveštajem Triglav grupe i Zavarovalnice Triglav za 2018. godinu, s toga je Upravi i Nadzornom odboru Društva dala rešenje za poslovnu godinu 2018. Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, je izjavio: »Zahvaljujem akcionarima na iskazanom poverenju. Triglav grupa je finansijski stabilna, raspolaže sa »A« kreditnim rejtingom, i poslovanje u prošloj godini bilo je uspešno. Zadovoljni smo što možemo sa ove pozicije i u skladu sa našom dividendnom politikom da akcionarima isplatimo atraktivnu dividendu. U ovoj godini nastavljamo sa aktivnostima razvoja i rasta Grupe, kao što je i definisano u strategiji i planu.“

 

Skupština akcionara je za revizora Zavarovalnice Triglav za poslovne godine 2019., 2020. i 2021. imenovala revizorsko društvo Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.

 

Share on Google+