Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

S & P ocenjuje Triglav kao grupu sa jakim kapitalom i stabilnim, profitabilnim poslovanjem

24. 9. 2018

Bonitetna agencija S&P Global Ratings je dana 07.09.2018. Grupi Triglav, a time i njenom matičnom društvu Zavarovalnici Triglav te kćerinskom društvu Pozavarovalnici Triglav Re potvrdila dugoročnu kreditno bonitetnu ocenu te bonitetnu ocenu finansijske moći "A". Bonitetna ocena ima stabilnu srednjoročnu prognozu. Potvrđena visoka bonitetna ocena odražava vodeću poziciju grupe na slovenačkom rastućem tržištu, te stabilno i profitabilno poslovanje u posljednjih nekoliko godina koje je zasnovano na dobrom upravljanju rizicima.

Profil rizika poslovanja ocenjen kao jak

Bonitetna agencija je u izveštaju ocenila poslovanje Grupe Triglav kao stabilno uzimajući u obzir njen vodeći položaj na tržištu Slovenije i regije kao i profitabilnom i raznovrsnom portfoliju osiguranja, dobrom prodajnom mrežom te prepoznatljivim brendom. Kao važan apsekt S&P je ukazao na stratešku  usmerenost prema klijentima te njenu vodeću poziciju u pružanju inovativnih proizvoda osiguranja  kao i upotrebu alternativnih prodajnih kanala kao što je kupovina osiguranja putem interneta.

Profil finansijskog rizika ocenjen kao veoma jak

Dobru finansijsku stabilnost obezbeđuje profitabilno poslovanje, veoma konzervativna i stabilna zaštita u vidu reosiguranja te upravljanje rezervacijama. Triglav ima raznovrstan portfolio investicija, koji je većinom usmeren na ulaganja u evrozoni. S & P smatra izuzetnu likvidnost Grupe kao važnu prednost. Zasniva se na stalnom premijskom prihodu i portfoliju likvidnih sredstava, čime je Triglavu omogućeno da upravlja velikim potraživanjima. S&P dalje navodi da iskusan menadžment Grupe efikasno prilagođava Grupu promjenljivim uslovima tržišta, dok se istovremeno fokusira na osnovne aktivnosti Grupe (osiguranje i upravljanje imovinom), kao i na implementaciju zacrtane strategije.

 

Ocena boniteta "A" isključivo je ocena samostalnog profila kreditnih rizika Grupe i ne sadrži nikakvo povećanje koje bi bilo posljedica povezanosti Grupe sa državom.

 

Stabilna srednjoročna prognoza kreditnog rejtinga odražava očekivanja S&P da će Triglav grupa i dalje uspešno sprovoditi planiranu strategiju i očuvati jako visoki nivo adekvatnosti kapitala u naredne dve godine.

Share on Google+