Dobro poslovanje u 2018. godini, predlog dividende 2,50 evra

9. 4. 2019

Nastavlja se pozitivan trend rasta fakturisane premije u Triglav osiguranju Beograd

 

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na sednici 28.3.2019. potvrdio je revidirani godišnji izveštaj Triglav grupe i matičnog društva za 2018. godinu. Poslovanje Triglav grupe bilo je u skladu sa strateškim smernicama i ostvaren je profit od 97,5 miliona evra pre oporezivanja (indeks 115) i povećana je rentabilnost kapitala na 10,8 procenata (u 2017. godini 9,3 procenata). Uprava i Nadzorni odbor predložiće Skupštini akcionara isplatu dividendi u visini 2,50 evra bruto po akciji, što predstavlja 70,3 procenata konsolidovane neto dobiti za 2018. godinu. Triglav osiguranje Beograd, deo Triglav grupe, u 2018. godini postiglo je rast ukupne premije osiguranja od 12% (obračunato u evrima) u odnosu na isti period prethodne godine.

 

Rast premije Grupe na svim tržištima i segmentima osiguranja. Rezultati Triglav grupe za 2018. godinu su dobri i prevazilaze planirane, što je pre svega posledica visokog rasta premije osiguranja, povoljnog štetnog rezultata i određenih jedinstvenih događaja, pre svega u poslednjem kvartalu 2018. godine. Obračunata bruto premija osiguranja u iznosu od 1.068 miliona evra za 7 procenata je veća nego u 2017. godini, a Grupa je postigla svoj rast u svim segmentima osiguranja i na svim tržištima. Kombinovani količnik Grupe iznosio je 91,8 procenata. Investicioni prinosi – bez prinosa životnih osiguranika koji preuzimaju investicioni rizik – bili su za 29 procenata niži nego u 2017. godini, što je posledica nastavka stanja niskih kamatnih stopa na finansijskim tržištima.

 

Finansijska stabilnost i predlog dividende. Grupa ima visoki kreditni rejting „A“ koja potvrđuje njeno profitabilno poslovanje, vodeći regionalni tržišni položaj i sistematično sprovođenje brojnih strateških aktivnosti u pravcu razvoja i rasta Triglav grupe. Grupa je finansijski stabilna, što joj obezbeđuje i veoma konzervativna i stabilna reosiguravajuća zaštita i razborito upravljanje rezervacijama. U skladu sa ocenama, adekvatnost kapitala se je krajem 2018. godine kretala u ciljnom rasponu određenom politikom upravljanja kapitala Grupe prema metodologiji Solventnosti II. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: „Predložena dividenda je u skladu sa našom politikom o dividendama koja je održiva i istovremeno atraktivna. S njom na uravnotežen način obezbeđujemo dugoročnu finansijsku stabilnost Grupe, omogućujemo njen rast i razvoj te istovremeno isplaćujemo privlačne dividende našim akcionarima.“ U skladu sa finansijskim kalendarom predviđen je datum zasedanja redovne Skupštine Osiguravajućeg društva Triglav koja će odlučivati o podeli bilansne dobiti, 28.5.2019.

 

Promene u Upravi osiguravajućeg društva. Nadzorni odbor bio je saglasan sa predlogom predsednika Uprave i imenovao Davida Benedeka za člana Uprave Zavarovalnice Triglav za mandatno razdoblje od pet godina. Za obavljanje funkcije člana Uprave Zavarovalnice Triglav potrebno je da se dobije dozvola Agencije za kontrolu osiguranja. David Benedek je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani (1997) i na Indiana University, Kelly School of Business u SAD završio magistarske studije (2000). Ima bogata međunarodna iskustva u oblasti sektora osiguranja i bankarstva, u kojem od 2001. godine obavlja posao na rukovodećim radnim mjestima. Trenutno obavlja funkciju punomoćnika Uprave Zavarovalnice Triglav, a u Upravi će biti nadležan za upravljanje i razvoj zavisnih društava u skladu sa strateškim ciljevima grupe. „Mi smo vodeća regionalna osiguravajuća finansijska grupa koja spaja 40 društava u šest država naše regije. Njihovo efikasno upravljanje, razvoj i rast od ključnog su značaja za postizanje naših strateških ciljeva. Verujem da će novi član Uprave svojim stručnim znanjem i dugogodišnjim iskustvom tome dodatno doprineti.“, rekao je Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav.

 

Aktivnosti rasta i razvoj Grupe Triglav. U skladu sa strateškim ciljevima, Grupa je u 2018. godini osim organskog rasta obima poslovanja nastavila s aktivnostima širenja kako u delatnosti osiguranja tako i u upravljanju imovinom. U 2018. godini potpisala je ugovor o kupovini hrvatskog društva za penzijska osiguranja Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo i slovenačkog društva za upravljanje imovinom ALTA Fond te dokupila udeo do 100-procentnog vlasništva slovenačkog društva Skupna pokojninska družba. Sa aktivnostima svog rasta nastavlja i ove godine. Zavarovalnica Triglav je osnovala društvo za upravljanje obaveznim i dobrovoljnim penzijskim fondovima Triglav penzisko društvo AD Skopje kojim ulazi na makedonsko tržište penzijskih osiguranja i tako postaje jedno od tri društva na tom tržištu.

 

Triglav grupa, vodeća regionalna osiguravajuća-finansijska grupa, već je aktivna na makedonskom tržištu, kako u oblasti imovinskih tako i životnih osiguranja i na celokupnom makedonskom tržištu osiguranja zauzima vodeći položaj, sa 14,5-procentnim tržišnim učešćem. U skladu sa svojom strategijom proširuje poslovanje na segment dodatnih penzijskih osiguranja koje u pogledu demografskih kretanja ocenjuje perspektivnim. Makedonski penzijski sistem čine tri stuba, prvi obuhvata obaveznu penzijsku štednju kojom upravlja državni fond, a ostala dva uključuju dodatno obaveznu i dodatnu dobrovoljnu penzijsku štednju. Triglav grupa ulazi na poslednje i time još više približava ponudu prvoklasnih usluga potrebama korisnika na makedonskom tržištu.

 

Triglav grupa u Srbiji. Triglav osiguranje Beograd je 2018. godinu završilo sa rastom ukupne fakturisane premije od 12% (obračunato u evrima po prosečnom kursu u periodu), u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupna fakturisana premija iskazana u evrima zabeležila je rast od 14% u segmentu neživotnih osiguranja. Društvo održava stabilnu 5 poziciju na tržistu osiguranja u Republici Srbiji sa kontinuiranim rastom tržisnog učešća, koje na kraju trećeg kvartala 2018. godine prema kriterijumu fakturisane premije iznosi 6,0%. Rast premije je bio za 4,2 procentna poena viši od rasta srpskog tržišta osiguranja.

 

»Triglav osiguranje Beograd je prethodnu godinu završilo nastavljajući rast ukupne fakturisane premije zadržavajući 5. poziciju na tržištu Srbije. U toku leta pušten je u rad veoma uspešan sistem on-line prodaje putnog osiguranja, koji je čak i u periodu niske sezone putovanja zabeležio odličan odziv korisnika i time rezultate. U novembru potvrdili smo svoju posvećenost društveno odgovornom delovanju obnovivši ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije na period od još 4 godine. Za 2019. godinu pripremamo značajana unapređenja u segmentu dostupnosti naših usluga klijentima želeći da budemo i nadalje siguran partner kako u segmentu poslovanja sa stanovništvom tako i u segmentu rada sa privredom.«, izjavio je Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja u Beogradu.

 

Digitalni godišnji izveštaj. „Daleko idemo da bismo vam bili blizu“ je krovni izveštaj godišnjeg izveštaja Triglav grupe i Zavarovalnice Triglav za 2018. godinu i predstavlja sažetak najvažnijih informacija o uspešnom poslovanju i ostvarivanju strategije. U fokusu su usredsređenost na klijente i dinamičko razvijanje novih načina poslovanja uz profitabilno i bezbedno poslovanje. Interaktivni i integrisani godišnji izvještaj ponovo donosi sveobuhvatan pregled finansijskih i nefinansijskih pokazatelja poslovanja. Isti su predstavljeni u odnosu prema globalnim ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija i prate međunarodni standard GRI GS, koji je Triglav grupa preuzela među prvima u Sloveniji i u njega već uvela poslednje novine u oblasti izveštavanja o društvenim uticajima. Izveštaj je objavljen na slovenačkom i engleskom jeziku, a korisnicima omogućuje i interaktivni prikaz finansijskih pokazatelja.

Share on Google+