Ko je treća osoba kod osiguranja automobilske odgovornosti?

Treća osoba ili lice je svaki učesnik u saobraćaju i sve osobe koje se zateknu u vozilu u trenutku nezgode osim vozača.