Kako se određuje vrednost za nekretninu prilikom osiguravanja?

Određuje se prema građevinskoj vrednosti nekretnine, odnosno  svota osiguranja koja bi u slučaju nastanka štetnog događaja  bila dovoljna za vraćanje nekretnine u prvobitno stanje.