Pogosta vprašanja

Ali velja nezgodno zavarovanje tudi v tujini?

Da, kritje velja po celem svetu, razen če na polici ni drugače dogovorjeno.

Na podlagi česa se določi višina zavarovalnine pri nezgodnih zavarovanjih?

Zavarovalnina se določi na podlagi zdravstvene dokumentacije (zdravniških izvidov, fotokopij evidence bolezni pri osebnem zdravniku, fotokopij napotil na preglede – napotnice, dokazil o bivanju v bolnišnici – odpustno pismo) in druge dokumentacije o poteku zdravljenja.

V čem je prednost kolektivnega nezgodnega zavarovanja in kaj to zavarovanje krije?

Kolektivno nezgodno zavarovanje je v primerjavi s posamičnim nezgodnim zavarovanjem veliko ugodnejše. Z eno polico je zavarovano večje število zavarovancev. Kolektivno nezgodno zavarovanje se praviloma sklepa z neomejenim jamstvom, torej 24 ur na dan - redkeje z omejenim jamstvom, torej samo za nezgode pri delu. Sklenitelj – zavarovalec je lahko gospodarska družba, društvo, pravna ali fizična oseba kot delodajalec ter druga pravna ali fizična oseba kot predstavnik organizirane skupine. V zavarovanje so zajete osebe, ki so pri sklenitelju zavarovanja zaposlene ali so v kakšni drugi povezavi z njo in imajo interes za sklenitev te oblike zavarovanja.

Obezbedite pokriće za svoje zaposlene pri obavljanju redovnog posla i u slobodno vreme.

Ugovarač je pravno lice, a osigurani rizici su:

  • smrt kao posledicu nesrećnog slučaja,
  • invaliditet,
  • dnevna naknada za vreme prolazne nesposobnosti za rad,
  • naknada za dane provedene u bolnici,
  • troškovi lečenja.

Osigravajuće pokriće se pruža 24 h, svuda i na svakom mestu.

Ako je ugovoreno osiguranje samo od posledica nesrećnog slučaja na radu, pokrivene su povrede:

  • na radu,
  • na putu od kuće do radnog mesta,
  • prilikom povratka kući s radnog mesta,
  • pri obavljanju zadataka po nalogu ugovarača osiguranja.

 

Mogu da se osiguraju lica zaposlena na neodređeno vreme, određeno vreme ili ugovorom o delu, kao i lica koja sa ugovaračem čine organizacionu celinu.

 

 

 

 

 


Pogledajte i...