Osiguranje životinja - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje životinja

Predmet osiguranja su sve vrste i kategorije domaćih životinja, neke divlje životinje i egzotične životinje u zoološkim vrtovima (kopitari, goveda, ovce, koze, svinje, pčele, psi, pastrmke, nerčevi, ćurke, morke, paunovi, perad i dr.). Osiguravaju se životinje u celini, a ne njihovi proizvodi.

Od čega mogu da se osiguraju životinje?

  • uginuće, prinudno klanje ili ubijanje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja (osnovni rizik)
  • gubitak teleta (ždrebeta) pri porođaju (dopunski rizik)
  • gubitak priplodne sposobnosti junica ili krava (dopunski rizik)
  • gubitak priplodne sposobnosti muških priplodnih grla (dopunski rizik)
  • od opasnosti kastracije i ovariotomije (dopunski rizik)
  • osiguranje životinja na izložbama
  • osiguranje životinja za vreme izdržavanja karantina  i dr.

 

Kako se osiguravaju životinje?

Vrednost se iskazuje po jednoj životinji i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača, a određena je na osnovu težine i tržne cene po 1 kg ili po vrednosti grla.

 

Šta se postiže ovim osiguranjem?

Maksimalnu ekonomsku zaštitu od svih rizika koji se smatraju nesrećnim slučejem i bolesti koje ne podležu Zakonu o zdravstvenoj zaštiti životinja.

 

Trajanje osiguranja je godinu dana (kratkoročno osiguranje) ili do 10 godina (dugoročno osiguranje).

 

Neke kategorije životinja mogu da se osiguraju i na kraći rok od godinu dana, npr. brojleri podmladak ćurki, morki, fazana i dr.