Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje turista i izletnika od posledica nesrećnog slučaja

Turistička, transportna i slična preduzeća koja svojim ili iznajmljenim vozilima prevoze turiste ili izletnike na kružna putovanja kao i preduzeća koja organizuju izlete za svoje članove, osiguravaju ih. Ta preduzeća su ugovarači osiguranja.

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • smrti usled nezgode,
  • invaliditet,
  • troškovi lečenja,
  • odgovornost za lica,
  • odgovornost za stvari,
  • dnevna naknada,
  • bolnički dan.

 

Ako osiguranici sklope aranžman sa turističkom agencijom, a na putovanje otputuju u sopstvenoj režiji, premija osiguranja se za pojedinog osiguranika povećava za 50%.

Osiguranje troškova lečenja može se uključiti u to osiguranje samo ako se radi o osiguranju stranih turista;

Premija se obračunava za svakog turistu odnosno izletnika i to za svaki dan trajanja osiguranja.