Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja pri obavljanju dobrovoljne vatrogasne delatnosti

Kod ovog osiguranja nezgodom se smatraju i bolesti koje su nastale zbog izloženosti hladnoći ili kiši pri obavljanju spasilačke delatnosti, kod požara, elementarne nepogode ili kod pružanja pomoći u slučaju ostalih katastrofa, ako se te bolesti pojave i lekarski utvrde u roku od osam dana od dana akcije i imaju za posledicu smrt, trajni invaliditet, privremenu nesposobnost za rad ili troškove lečenja.

 

Lica koja se osiguravaju razvrstavaju se u tri grupe:

  • Aktivni (registrovani) operativni članovi. Oni predstavljaju određeni broj dobrovoljnih vatrogasaca koji učestvuju pri svakoj operaciji spasavanja. Aktivni operativni članovi predstavljaju najmanje 1/3 svih članova. U društvima u kojima je broj svih dobrovoljnih vatrogasaca manji od 30, osigurava se najmanje 10 aktivnih operativnih članova;
  • Operativni članovi su svi članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava koji mogu učestvovati u spasilačkim akcijama, a imaju od 18 do 63 godine života (žene do 50 godina);
  • Deca i omladina do 18 godina života i veterani (preko 63 godine) su članovi dobrovoljni  vatrogasnih društava koji ne učestvuju u spasilačkim akcijama.

 

Slučajni spasioci (lica koja nisu članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava) osiguravaju se od posledica nesrećnog slučaja u spasilačkim akcijama sa doplatkom od 10% na obračunatu premiju za aktivne operativne, odnosno operativne članove društva.

 

Mogu se osigurati i članovi dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u industrijskim i drugim preduzećima.