Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Osiguranje gostiju hotela i lečilišta i kupača u javnim kupalištima od posledica nesrećnog slučaja

Ovo osiguranje obuhavata tri vrste osiguranja od posledica nesrećnog slučaja sa priključenjem odgovornosti ugovarača osiguranja:

1. Osiguranje gostiju hotela i lečilišta,

2. Osiguranje kupača u javnim kupalištima,

3. Osiguranje gostiju u kampovima, privatnim sobama i marinama

Osobe je moguće osigurati u slučaju sledećih opasnosti:

  • smrti usled nezgode,
  • invaliditet,
  • smrt usled bolesti,
  • troškovi lečenja,
  • odgovornost za lica,
  • odgovornost za stvari.

 

Hoteli, lečilišta, kampovi i druga pravna i fizička lica koja nude noćenja, kao i javna kupališta (otvorenog ili zatvorenog tipa), osiguravaju svoje goste od posledica nesrećnog slučaja. Ta lica predstavljaju ugovarača osiguranja i plaćaju premiju iz sopstvenih sredstava ili je naplaćuju gostima.

 

Ako ugovarač ovog osiguranja premiju naplaćuje gostima, osiguranje ne važi za lica koja izričito izjave da ne žele osiguranje i ne plaćaju odgovarajuću premiju.

 

Premija se obračunava i plaća na kraju svakog meseca za broj noćenja odnosno za broj prodatih ulaznica.

 

Troškovi lečenja će se isplatiti osiguraniku odnosno ugovaraču osiguranja ukoliko dokaže da je platio troškove umesto osiguranika.

 

Osiguravač će vratiti osiguranicima unapred plaćene, a neiskorišćene pansione, ako je do prekida boravka došlo zbog bolesti, nezgode ili smrti osiguranika ili njegovog člana porodice (supružnika, deteta, roditelja).Unapred plaćene, a neiskorišćene pansione, osiguravač može da vrati i ugovaraču osiguranja, ako isti dokaže da je novac za neiskorišćene pansione vratio osiguranim gostima.