Osiguranja od posledica nezgode

Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni, nepredviđen i od volje osiguranika nezavisan događaj, koji delujući uglavnom spolja i naglo na osiguranikovo telo ima za posledicu njegovu smrt, trajni invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad, smeštaj i lečenje u bolnici ili nastanak troškova lečenja.


Ugovarač ovog oblika osiguranja može biti preduzeće ili druga organizacija koja želi osigurati svoje zaposlenike ili članove.