Oglejte si tudi

Budite odgovorni

Osiguranje od odgovornosti štiti osiguranika ukoliko u okviru svog poslovanja nanese štetu trećim licima.

Tokom svojih poslovnih aktivnosti svekodnevno ste u kontaktu sa ljudima. To može da dovede do neočekivanih događaja i prouzrokuje štetu trećim licima. Šteta može nastati i zbog upotrebe Vaših proizvoda ili određenih profesionalnih grešaka. Zato je veoma važno da imate odgovoran odnos sa svojim kupcima, klijentima i poslovnim partnerima. A kako biste sebe i svoju kompaniju zaštitili od mogućih finansijskih gubitaka, odaberite adekvatno osiguranje od odgovornosti.

 

Zaštitite kompaniju od finansijskih gubitaka