Zavarovalna kritja in premija v EUR

Paket Težje poškodbe Izplačilo pri 100-odstotni težji poškodbi Zlomi, izpahi, opekline in ostale poškodbe Letna premijai
A 25.000 50.000 1.100 15,98
B 30.000 60.000 1.600 21,65
C 40.000 80.000 2.200 29,47
D 50.000 100.000 2.300 32,83
ŠPORT 30.000 60.000 1.500 31,16
NEZGODA KOMPLET 120.000 240.000 5.500 od 39,32 do 78,65i

Ne prezrite

Zavarovalna kritja

Težje poškodbe

To so poškodbe, ki otroku pustijo trajne posledice, kot je npr. izguba vranice, popolna izguba vida na enem očesu, izguba prstov, težja poškodba glave itd.

V primeru poškodbe bo zavarovalnica izplačala nadomestilo, določeno v Tabeli težjih poškodb, ki je sestavni del zavarovalnih pogojev. Višina nadomestila je odvisna od tipa poškodbe in znaša ustrezen odstotek, ki je določen v Tabeli težjih poškodb. Če nadomestilo znaša 50 % ali več, zavarovalnica izplača 2-kratnik nadomestila.

Nadomestilo se izplača takoj, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba ali diagnoza.

 

Zlomi, izpahi, opekline in ostale poškdobe

Gre za lažje poškodbe, ki otroku v večini primerov ne puščajo trajnih posledic, temveč gre za prehodno nesposobnost. Takšne poškodbe so npr. zlom podlahtnice, zlom ključnice, zlom trtice, poškodbene rane večje kot 1,5 cm – oskrbljene s šivi ali lepljene, izguba stalnega zdravega zoba, zvin sklepa, izpah sklepa, poškodba mišic, tetiv in vezi (npr. ruptura kolenskih vezi, ruptura Ahilove tetive, ruptura meniskusa …) itd.

Če je posledica nezgodnega dogodka zlom, izpah, opekline ali ostale poškodbe, zavarovalnica izplača nadomestilo po Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb, ki je sestavni del zavarovalnih pogojev. Višina nadomestila je odvisna od tipa poškodbe in znaša ustrezen odstotek, ki je določen v Tabeli zlomov, izpahov, opeklin in ostalih poškodb. Nadomestilo se v primeru operativnega zdravljenja poveča za 30 %.

Nadomestilo se izplača takoj, ko je iz zdravstvene dokumentacije razvidna poškodba oziroma diagnoza.

Paket nezgoda komplet

Paket ponuja najvišja kritja. Za vse, ki ste člani Triglav kompleta, je še posebej ugoden, ker:

 • vpliva na višji skupni Triglav komplet popust in
 • se na paket pri sklenitvi prizna popust iz naslova obstoječega Triglav kompleta (za nov paket kar dvojni popust).


Primer informativnega izračuna za sklenitev paketa Nezgoda komplet za otroka, mlajšega od 14 let: npr., če vam zavarovanja, vključena v Triglav komplet, prinesejo popust v višini 12 %, se vam pri sklenitvi novega paketa Nezgoda komplet vse bonitete iz Triglav kompleta podvojijo – deležni boste popusta v višini 24 % (2 x 12 %) – letna premija bi tako namesto 78,65 EUR znašala 59,77 EUR.

Paket šport

Kadar se nezgoda pripeti registriranim  športnikom pri njihovem športnem udejstvovanju ali če do nezgode pride pri opravljanju drugih rizičnih dejavnosti, veljajo delne omejitve pri izplačilu zavarovalnine.

Zato smo za vas pripravili paket Šport – posebno ponudbo za registrirane športnike, ki zagotavlja izplačilo 100 % zavarovalnine tudi v primeru, ko pride do nezgode pri registriranih športnikih pri njihovem športnem udejstvovanju na treningih ali tekmah.

Primeri izplačil zavarovalnine
Zlom roke
Zlom trtice
Ureznina, oskrbljena s šivi
Zlom roke (zgornjega dela koželjnice – radiusa), z operativnim posegom in oskrbljen z mavcem ali longeto
EUR
Letna zavarovalna premijai za otroka do 14 let, paket C
29,47
Zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe
2.200,00
20 % za zlom (od zavarovalne vsote 2.200 EUR)
440,00
30 % za operativno zdravljenje (od nadomestila za zlom 440 EUR)
132,00
Skupno izplačilo
572,00
Zlom roke (zgornjega dela koželjnice – radiusa) brez operativnega posega, oskrbljen z mavcem ali longeto
Letna zavarovalna premijai za otroka do 14 let, paket C
29,47
Zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe
2.200,00
20 % za zlom (od zavarovalne vsote 2.200 EUR)
440,00
Skupno izplačilo
440,00
EUR
Letna zavarovalna premijai za otroka do 14 let, paket D
32,83
Zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe
2.300,00
10 % za zlom (od zavarovalne vsote 2.300 EUR)
230,00
Skupno izplačilo
230,00
EUR
Letna zavarovalna premijai za otroka do 14 let, paket D
32,83
Zavarovalna vsota za zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe
2.300,00
3 % za poškodbeno rano, oskrbljeno s šivi (od zavarovalne vsote 2.300 EUR)
69,00
Skupno izplačilo
69,00

5 razlogov za sklenitev

1 Hitro izplačilo zavarovalnine – pred zaključkom zdravljenja
2 Vnaprej znana in zagotovljena višina zavarovalnine za poškodbe
3 Pomoč takoj po nezgodi na 080 28 64
4 Za nezgode doma ali v tujini
5 Ne glede na zdravstveno stanje in splošno delovno sposobnost otroka

Ugodnosti

10 % popusta pri sklenitvi preko spleta

Izkoristite prednost spletne sklenitve nezgodnega zavarovanja za otroke in mlade.

Triglav komplet ugodnost

Za člane Triglav kompleta – do 50 % popusta pri sklenitvi paketa Nezgoda komplet pri nezgodnem zavarovanju otrok in mladih.

20 % popusta za
veliko družino

Če hkrati sklenete nezgodno zavarovanje za 3 ali več otrok. Velja pri nezgodnem zavarovanju otrok in mladih.

Pogosta vprašanja

O obsegu kritja
Sklepanje in plačilo
Kaj storiti ob nezgodi?
Ali lahko sklenem zavarovanje tudi kadarkoli med letom?

Da, vendar je akcijska ponudba, ki jo ponujamo v začetku šolskega oziroma študijskega leta, ugodnejša od redne ponudbe.

Ali velja nezgodno zavarovanje tudi v tujini in med počitnicami?

Zavarovanje velja po celem svetu, razen če na polici ni drugače dogovorjeno. Velja tudi med počitnicami.

Kaj moram narediti, če želim spremeniti višino zavarovalnih vsot oziroma dodati novo kritje?

V teh primerih je potrebno obstoječo polico prekiniti in skleniti novo polico, in sicer z novo izbrano višino zavarovalnih vsot oziroma dodanim novim kritjem.

Kaj pomeni zavarovanje brez poteka?

Zavarovanje brez poteka pomeni, da se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto in traja dokler ga katera od pogodbenih strank pisno ne odpove. Zavarovalec lahko po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja brez poteka kadarkoli odstopi od zavarovalne pogodbe. V tem primeru zavarovanje preneha ob izteku meseca, v katerem je podal odstopno izjavo. Zavarovalnica v tem primeru vrne neizkoriščen del premije.

Nezgodno zavarovanje otrok ali mladih se bo avtomatsko obnavljalo, kar pomeni, da boste ob zapadlosti premije v prihodnjem letu, s strani zavarovalnice, prejeli obračun in UPN obrazec za izvedbo plačila letne premije. S tem si boste na enostaven način zagotovili podaljšanje zavarovalnega kritja.

Kako zavarovati otroke ali mladostnike, ki so aktivni športniki?

Če je otrok ali mladostnik registriran športnik, ima polno kritje le, če ima sklenjeno zavarovanje z doplačilom za šport in rizične dejavnosti. V nasprotnem primeru pri izplačilu zavarovalnine veljajo delne omejitve (66 % zavarovalne vsote), če ni posebej dogovorjeno in plačana ustrezna višja premija, če se poškodujejo pri njihovem športnem udejstvovanju ali če do nezgode pride pri opravljanju drugih rizičnih dejavnosti.

Kdaj začne veljati nezgodno zavarovanje otrok in mladih?

Če ni izrecno drugače dogovorjeno in določeno v zavarovalni polici, se zavarovanje prične ob 24. uri tistega dne, ki je na polici označen kot dan začetka zavarovanja. Začetek zavarovanja ni vezan na trajanje šolskega ali študijskega leta.

Med trajanjem nezgodnega zavarovanja se je otrok začel ukvarjati s športom. Ali lahko k polici priključim tudi kritje rizika športa?

Ne, k že veljavni polici nezgodnega zavarovanja otrok ali mladih razširitev za kritje rizika športa ni možna. Že obstoječo polico je potrebno prekiniti in skleniti novo polico z razširitvijo kritja tudi za riziko športa.

Otrok ima status športnika? Ali je krita nezgoda pri športu?

Če je otrok ali mladostnik registriran športnik, ima polno kritje le, če ima sklenjeno zavarovanje z doplačilom za šport in rizične dejavnosti. V nasprotnem primeru pri izplačilu zavarovalnine veljajo delne omejitve (66 % zavarovalne vsote), če ni posebej dogovorjeno in plačana ustrezna višja premija, če se poškodujejo pri njihovem športnem udejstvovanju ali če do nezgode pride pri opravljanju drugih rizičnih dejavnosti.

Kdaj lahko odstopim od zavarovalne pogodbe nezgodnega zavarovanja otrok ali mladih?

Po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja brez poteka lahko kadarkoli odstopite od zavarovalne pogodbe. V tem primeru zavarovanje preneha ob izteku meseca, v katerem podate odstopno izjavo. Neizkoriščen del plačane premije zavarovalnica v tem primeru vrne.

Zavarovanja v prvem letu trajanja ni možno prekiniti. Lahko pa ga prekinete ob poteku enega leta. V tem primeru morate odstopno izjavo podati pred iztekom enega leta.

Preko spleta sem sklenil nezgodno zavarovanje. Ali mi boste poslali plačilni obrazec po pošti?

Ne. Na elektronski naslov ste prejeli povzetek vplačila, v katerem so bili navedeni vsi potrebni podatki za sklenitev zavarovanja: št. TRR, sklic in premija. Te podatke vnesite v svojo spletno banko in izvedite plačilo premije.

Sklenil sem nezgodno zavarovanje, vendar nisem prejel elektronskega sporočila s podatki o sklenjenem zavarovanju (polica, račun)?

Predlagamo vam, da nas čim prej obvestite na naš elektronski naslov info@triglav.si ali nas pokličete na modro številko 080 555 555.

V mesecu juniju sem sklenil nezgodno zavarovanje po ponudbi, ki ste mi jo poslali po pošti v mesecu juniju. Lahko sklenem še eno zavarovanje v jesenski akciji?

Da, lahko.

Zakaj sem letos dobil poziv za obnovo zavarovanja?

Sklenjeno imate zavarovanje brez poteka, kar pomeni, da se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto in traja dokler ga katera od pogodbenih strank pisno ne odpove. Nezgodno zavarovanje mladih se avtomatsko obnavlja, zaradi česar ste z naše strani ob zapadlosti premije, prejeli obračun, račun in UPN obrazec za izvedbo plačila letne premije. S plačilom si na enostaven način zagotovite podaljšanje zavarovalnega kritja.

Zavarovanje sem sklenil preko spleta in pri tem izbral odloženo plačilo z UPN obrazcem. Ali lahko plačam premijo na vašem prodajnem mestu?

Za spletno sklenitev zavarovanja je predvideno, da izvedete celoten postopek sklenitve preko spleta, tudi za plačilo z UPN obrazcem je predvideno, da ga plačate preko spletnega bančništva. Na prodajnih mestih oziroma pri zastopniku ne morete plačati UPN obrazca iz sklenitve preko spletne strani.

Kaj moram storiti, če se otrok ali mladostnik poškoduje?

Če se otrok ali mladostnik poškoduje, uredite naslednje:

 • najprej obiščite zdravnika in se glede zdravljenja ravnajte po njegovih navodilih;
 • shranite zdravstveno in ostalo dokumentacijo, ki jo boste prejeli v postopku zdravljenja;
 • zavarovalnici prijavite nezgodo takoj, ko vam oziroma vašemu otroku zdravstveno stanje to omogoča;
 • v prijavi nezgode boste zavarovalnici podali vsa potrebna dokazila, ki jih bo zavarovalnica zahtevala za rešitev zavarovalnega primera.

Uložite u ono najvažnije

Osigurajte sebi i svojim voljenima brzu, adekvatnu i komfornu negu, u slučaju narušenog zdravlja.

Omogućen Vam je:

 • privilegovan tretman bez čekanja, bez plaćanja;
 • sloboda izbora najboljih lekara u najboljim privatnim medicinskim ustanovama širom Srbije;
 • mogućnost odlaska kod lekara van radnog vremena;
 • pristup najsavremenijim metodama i komfornim uslovima lečenja;
 • kreiranje paketa zdravstvenog osiguranja koji odgovaraju Vašim potrebama;
 • lekari našeg Medicinskog kontakt centra na raspolaganju su Vam 24/7.


Individualno dobrovoljno zdravstveno osiguranje podrazumeva da je na polisi osigurano jedno punoletno lice, dok na porodičnoj mogu biti osigurana dva i više lica koja pripadaju jednoj porodici i prijavljena su na istoj adresi.


Dokumenti za rezidente:

 • očitana lična karta;
 • popunjen Upitnik o zdravstvenom stanju;
 • popunjen Obrazac o lekarskom pregledu (za osobe 50 godina starosti i više);
 • izvod iz Matične knjige rođenih (za maloletnu decu).

 

Dokumenti za nerezidente:

 • skenirana kopija pasoša;
 • skenirana kopija belog kartona;
 • popunjen Upitnik o zdravstvenom stanju po potrebi i Obrazac o lekarskom pregledu. Vanbolničko osiguranje 1.000-5.000 evra

Osnovno pokriće:

 • pregled kod lekara opšte prakse i/ili lekara specijaliste bilo koje specijalnosti po medicinskoj indikaciji;
 • dijagnostika;
 • laboratorijske analize;
 • hitan sanitetski prevoz;
 • ambulantne hirurške intervencije (do 100 evra);
 • medicinsko tehnička pomagala (do 100 evra);
 • hitna stomatologija (do 300 evra);
 • homeopatija i akupunktura (do 100 evra);
 • psihijatrijske usluge i usluge vezane za mentalno zdravlje (do 100 evra).

 

Vanbolničko i bolničko osiguranje 5.000-100.000 evra

 

 • pregled kod lekara opšte prakse i/ili lekara specijaliste bilo koje specijalnosti po medicinskoj indikaciji;
 • dijagnostika;
 • laboratorijske analize;
 • hitan sanitetski prevoz;
 • ambulantne hirurške intervencije (do 100 evra);
 • medicinsko tehnička pomagala (do 100 evra);
 • hitna stomatologija (do 300 evra);
 • homeopatija i akupunktura (do 100 evra);
 • psihijatrijske usluge i usluge vezane za mentalno zdravlje (do 100 evra);
 • intervencije u lokalnoj anesteziji, opštoj endotrehealnoj anesteziji i laparoskopske intervencije;
 • smeštaj i ishrana u bolnici;
 • pregledi lekara u toku bolničkog lečenja;
 • dijagnostičke metode;
 • ordiniranje terapije;
 • korišćenje medicinske i tehničke opreme;
 • ordiniranje lekova i radiološkog materijala;
 • druge materijalne troškove sprovođenja sledećih vrsta terapija: medikamentozne, injekcione, infuzione, fizikalne i rehabilitacione, logopedske, hemoterapije i radioterapije;
 • medicinsko - tehnička pomagala do 300 evra
 • implantati do 3.000 evra.

 

 

Dopunska pokrića su opciona, pa prema sopstvenim potrebama i budžetu možete napraviti svoj paket pokrića, a u ponudi su:

 • sistematski pregled;
 • oftalmološke usluge;
 • stomatološke usluge;
 • lekovi na recept i nalog;
 • fizikalna terapija.

 

 

U našoj mreži ima preko 500 najeminentnijih zdravstvenih ustanova sa najsavremenijom opremom i vrhunskim stručnjacima iz oblasti medicene. Mrežu zdravstvenih ustanova možete pogledati ovde.

Ukoliko osiguranik koristi usluge zdravstvenih ustanova van mreže može refundirati 70% od iznosa plaćenih usluga. Detalje možete pogledati ovde.