Bezbedni na putu
AUTOMOBIL
Odlučite se za auto osiguranje kojim ćete na najbolji način zaštititi sebe, putnike u vozilu, kao i samo vozilo.

Bezbrižni dok ste u pokretu

Neka Vam svako putovanje počne i završi osmehom.

Na putu se možete suočiti sa najrazličitijim nepredviđenim situacijama. Odaberite osiguranje koje će Vam omogućiti da, u slučaju nezgode, deo finansijskog tereta ponese osiguravajuća kuća.