Zato što je priroda nepredvidiva
Osiguranje useva i plodova
Budite sigurni tokom čitave sezone – od setve do žetve.
Za brižan odnos prema životinjama
Osiguranje životinja
Zaštitite se za slučaj bolesti, povreda ili uginuća Vaših životinja.