Kasko osiguranje vozila

Budite potpuno mirni po pitanju Vašeg vozila!
Saznajte više

Pogosta vprašanja

Ali velja nezgodno zavarovanje tudi v tujini?

Da, kritje velja po celem svetu, razen če na polici ni drugače dogovorjeno.

Na podlagi česa se določi višina zavarovalnine pri nezgodnih zavarovanjih?

Zavarovalnina se določi na podlagi zdravstvene dokumentacije (zdravniških izvidov, fotokopij evidence bolezni pri osebnem zdravniku, fotokopij napotil na preglede – napotnice, dokazil o bivanju v bolnišnici – odpustno pismo) in druge dokumentacije o poteku zdravljenja.

V čem je razlika med posamičnim in kolektivnim nezgodnim zavarovanjem?

Posamično nezgodno zavarovanje se praviloma sklepa z neomejenim jamstvom, redkeje samo za nezgode pri delu. V zavarovanje so zajete osebe od 14. do 75. leta starosti. Razlike v jamstvu v primerjavi s kolektivnim zavarovanju v bistvu ni, razlika je v premiji, saj gre za zavarovanje ene ali največ dveh oseb in je zato premija v primerjavi s kolektivnim zavarovanjem višja.

Dokumenti

Za ogled dokumentov priporočamo PDF pregledovalnik Adobe Acrobat Reader

Za siguran korak

Osiguranje od nezgode se može ugovoriti za osobe od 14 do 75 godina.

Važno je da Vas eventualne posledice nesrećnog slučaja (nepredviđeni i od volje osiguranika nezavistan događaj) ne opterete finansijski.

 

Individualno osiguranje lica pokriva:

Osiguravač u slučaju ostvarenja osiguranog slučaja preuzima obaveze i isplaćuje:

  • osiguranu sumu za smrt usled nezgode, ako je usled nesrećnog slučaja osiguranik umro,
  • odnosno osiguranu sumu za invaliditet, ako je usled nesrećnog slučaja nastupio potpuni invaliditet osiguranika;
  • procenat osigurane sume za invaliditet, koji odgovara procentu delimičnog invaliditeta, ako je osiguranik zbog nesrećnog slučaja postao delimični invalid;
  • stvarne i nužne troškove lečenja, ali najviše do sume navedene u polisi;
  • ako je zbog nesrećnog slučaja potreban boravak i lečenje u bolnici i ukoliko je ugovorom o osiguranju ugovorena i naknada za bolnički dan, osiguravač isplaćuje ugovoreni iznos za bolnički dan za svaki kalendarski dan boravka osiguranika u bolnici, ali najviše za 365 dana u periodu od dve godine od dana nastanka nesrećnog slučaja.