Grupa poslovala uspešno, predloženi iznos dividende od 2,5 eur

5. 4. 2017

Triglav osiguranje Beograd završilo 2016. godinu kao 5. Društvo na tržištu Srbije

 

Poslovanje Triglav grupe u 2016. godini bilo je uspešno i u skladu sa strateškim usmerenjima, koja se zasnivaju na profitabilnosti i bezbednosti poslovanja te na očuvanju finansijske stabilnosti. Na sednici održanoj 4.4.2017, Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav potvrdio je revidirani godišnji izveštaj Triglav grupe i matičnog društva za 2016. godinu. Uprava i Nadzorni odbor zajedno će predložiti Skupštini da deo akumulirane dobiti u visini od 56.837.870,00 EUR odobri za isplatu dividendi, što predstavlja 69% konsolidovane neto dobiti Triglav grupe ostvarene u 2016. Predlaže se dividenda od 2,50 eura bruto po akciji. Obaveštenje o sazivu Skupštine akcionara Zavarovalnice Triglav biti će objavljeno 21.4.2017. godine. Triglav osiguranje Beograd, deo Triglav grupe, je u 2016. godini postiglo rast ukupne premije osiguranja od 22% (obračunato u evrima) i zauzima petu poziciju od ukupno 19 osiguravajućih društava u Republici Srbiji, što predstavlja rast za jednu poziciju u odnosu na 2015.

 

Dobit Grupe viša od planirane. Grupa je ostvarila bruto poslovnu dobit u visini od 95 miliona evra (planirana je između 80 i 90 miliona evra), što je prvenstveno posledica veoma uspešnog poslovanja u delatnosti osiguranja. S druge strane, na poslovanje su negativno uplivisale još uvijek nepovoljne prilike na finansijskim tržištima, a kao posledica toga i pad prinosa od finansijskih ulaganja od 27% ako se ne uračuna prinos od  osiguranja na temelju ugovora o životnom osiguranju vezanog uz jedinicu.

 

Uspešno poslovanje u osiguravajućoj delatnosti. Već drugu godinu ostvaren je porast premija. Grupa je fakturisala 936 miliona evra konsolidovane bruto premije osiguranja i saosiguranja, a planirano je bilo oko 900 miliona evra. U svih šest zemlja gde je Grupa prisutna, postignut je porast premija. U Sloveniji porast je bilo 2%, na tržištima izvan Slovenije Grupa je fakturisala 17,3% konsolidovane premije, dok je prosečni rast premija Triglav grupe iznosio 2% odnosno 9%, ako se kod godišnjeg poređenja uzme u obzir prodaja češkog društva za osirguranje u 2015. godini. Fakturisane bruto štete Grupe i bruto operativni troškovi osiguravajuće delatnosti Grupe bili su za 2% viši nego godinu dana pre, i to prvenstveno zbog viših troškova pribave osiguranja. Dobro poslovanje u osnovnoj delatnosti imovinskih i zdravstvenih osiguranja u 2016. godini odražava kombinovani koeficijent Triglav grupe u visini od 92,9% (planirana vrednost oko 95%). Ovaj indikator meri uspešnost u osiguravajućoj delatnosti bez prinosa od ulaganja, a njegova vrednost ispod 100 znači da je poslovanje pozitivno.

 

Poboljšanje kreditnih rejtinga, čvrsta finansijska stabilnost i vodeći položaj u Adria regionu. Priznate agencije za procenu kreditnog rejtinga S&P Global Ratings i A.M. Best podigle su već ionako visoke kreditne rejtinge Triglav grupe sa »A-« na »A«. Rejtinzi imaju stabilnu srednjoročnu prognozu. Triglav grupa, kao vodeća osiguravajuća i finansijska grupa u Sloveniji, je svoj tržni udeo povećala za 0,2 odstotnih bodova na 36,2%. Svoj položaj na tržištu poboljšala je i u Srbiji kao i u Hrvatskoj, dok je u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori njen udeo na tržištu pao za manje od 1%, sa tim da je u tim državama ubedljivo održala svoj vodeći položaj na tržištu.

 

Sa novom strategijom u 2017. godinu. Triglav grupa je novo četvorogodišnje razdoblje započela krenuvši na put prema modernoj, inovativnoj i dinamičnoj finansijsko-osiguravajućoj grupi, koja čvrsto ostaje na vodećem mestu u Sloveniji i u širem regionu. Nova strategija stavlja glavni naglasak na poslovanje prilagođeno klijentima i usmereno na digitalizaciju, višekanalni pristup i usluge asistencije. Osiguranje i upravljanje imovinom ostaju dva stuba Triglav grupe, dok će drugi stub biti dodatno ojačan. Grupa ostaje prisutna na postojećim tržištima u regionu na kojima namerava i dalje da aktivno investira na odgovoran način.

 

Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »Zadovoljni smo poslovanjem u 2016. godini, a rezultati su čak viši od planiranih. U 2017. ulazimo u novo četvorogodišnje razdoblje. Uprava i Nadzorni odbor zajedno će ovogodišnjoj Skupštini predložiti raspodelu akumulirane dobiti Grupe i isplatu dividendi za 2016. godinu u skladu sa politikom dividendi matičnog društva. Kod toga se uzima u obzir postojeća i očekivana adekvatnost kapitala Grupe kao i korišćenje kapitala i izvori kapitala prema vlastitoj proceni rizika. U slučaju da se odobri dividenda u predloženom iznosu, akcija Zavarovalnice Triglav će ostati hartija od vrednosti sa najvišim prinosom u Sloveniji i globalno u osiguravajućem sektoru.“

Triglav grupa u Srbiji

Triglav osiguranje Beograd je u 2016. godini ostvarilo rast ukupne premije osiguranja od 22% (obračunato u evrima) u odnosu na isti period u prethodnoj godini. Segment neživotnih osiguranja zabeležio je rast u evrima od 17%, dok je porast u delu životnih osiguranja tokom 2016. godine u evrima čak za 232% veći u odnosu na isti period 2015. godine.

 

Društvo je krajem trećeg kvartala uvelo proizvod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vanbolničko lečenje i razvilo rasprostranjenu mrežu institucija sa kojima sarađuje u pogledu pružanja medicinskih usluga svojim osiguranicima. Po poslednjim javno objavljenim podacima sa tržišta osiguranja Srbije (devet meseci 2016. godine), a u poređenju sa istim periodom prethodne godine, Triglav osiguranje Beograd, povećalo je i udeo u ukupnoj premiji tržišta osiguranja Srbije sa 4,2% na 4,8% i zauzima petu poziciju od ukupno 19 osiguravajućih društava što predstavlja rast za jednu poziciju u odnsu na 2015. godinu. Triglav osiguranje Beograd poboljšao je i kombinirani količnik kao pokazatelj uspešnog poslovanja u osnovnoj delatnosti.

 

»Godinu koja je za nama obeležio je dalji stabilan rast ukupne premije osiguranja i dostizanje, kao i očuvanje pete pozicije na našem tržištu. Takođe, uveden je proizvod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja kojim smo kompletirali portfolio usluga i svojim klijentima obezbedili kvalitetno vanbolničko lečenje uz jednostavno korišćenje po tržišnim uslovima. Nove strateške proizvode, poput osiguranja komercijalnih portaživanja, produžene garancije i osiguranja u poljoprivredi koristi sve veći broj klijenata, a za 2017. možemo da najavimo dalje inovacije u pogledu, kako novih usluga osiguranja, tako i novih kanala prodaje,« izjavio je gospodin Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja u Beogradu i dodao: »Tokom 2016. godine slavili smo uspehe naše seniorske reprezentacije, čiji smo ponosni sponzor. Mladim košarkašima, u saradnji sa našim partnerima, nastojali smo da unapredimo rad i razvoj nabavkom dresova za sve igračime kadetske i juniorske lige i pokolonili im osiguranje od sportskih nezgode, duboko ubeđeni da su baš oni budućnost naše košarke.«

 

Digitalni godišnji izveštaj i publikacija za investitore. Godišnji izveštaj Triglav grupe i Zavarovalnice Triglav za 2016. godinu dostupan je u PDF formatu na web stranici triglav.eu. Izveštaj pod naslovom »Naši ciljevi. Naša strast.« objavljen je i na samostalnom sajtu http://letnoporocilo.triglav.eu/2016/ i http://annualreport.triglav.eu/2016/. Ovaj put godišnji izveštaj prati i poslovna publikacija za investitore koja nudi dodatni pogled na bitne oblasti poslovanja, kao što su nova strategija za period 2017 - 2020, tržišni položaj i mogućnosti za razvoj Triglav grupe.

Share on Google+