Prijava štete
Na web stranici Triglav Osiguranja nudimo vam pomoć pri prijavi šteta. Štetni događaj prijavite čim za njega saznate, a prijavu možete izvršiti:
  • Tako što ćete ispuniti obrazac koji možete preuzeti na našoj web stranici i isti nam ispunjen dostaviti putem pošte ili e-maila na adresu stete@triglav.rs
  • Lično, u jednoj od naših poslovnica.

 

Postupak rešavanja odštetnog zahteva počinje vašom prijavom štete.


 
Obrasci
Automobilska osiguranja
Imovinska osiguranja
Osiguranja kolektivne nezgode
Putno osiguranje
Životna osiguranja
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje