Zdravstveno osiguranje na putovanjima u inostranstvo

ZDRAVLJE JE VAŠE NAJVEĆE BOGATSTVO.NE ŠTEDITE NA NJEMU.

CALL CENTAR: + 381 11 41 44 105

 

 

 

OSIGURANJE ZA VREME PUTA I BORAVKA U INOSTRANSTVU  SA  ASISTENCIJOM
PUTNO OSIGURANJE

 

Polisa putnog  osiguranja  je zaštita od mogućih neprijatnosti na putovanjima u inostranstvu , jer  pokriva troškove hitne medicinske pomoći i bolničkog lečenja, kao i troškove prevoza u zemlju.

 

I kod pažljivo isplaniranih putovanja ili kratkih izleta u inostranstvo može Vam se dogoditi nešto nepredviđeno, nezgoda ili bolest. Troškovi, koji su povezani sa lečenjem su naravno visoki, a ponekad odgovarajuće zdravstvene usluge u svetu uopšte nisu jeftine.

 

Naš cilj je da se na Vašem putovanju osećate sigurnim.

 

Izleti i putovanja u inostranstvo su bitno bezbrižniji, ako se unapred pobrinemo za zaštitu u obliku polise putnog osiguranja Triglav a.d.o. Pored finansijske sigurnosti u okviru dogovorene sume osiguranja (za pokriće troškova nužnog lečenja i troškova prevoza), polisa Vam omogućava i besplatnu pomoć, odnosno asistenciju. Pomoć pruža naš poslovni partner Europ Assistance  (www.europ-assistance.hu, www.europ-assistance.rs)  24 sata dnevno na svim kontinentima. U njega imaju poverenja i najveći evropski osiguravači s milionima sklopljenih osiguranja i zadovoljnih klijenata.Ne dozvolite da Vam nepredviđena nezgoda ili bolest poremete planove, osigurajte se sa polisom Triglav Osiguranja i takve situacije bezbolno i efikasno  prevaziđite

 

Osiguranje možete sklopiti u svim poslovnicama i filijalama ’’Triglav Osiguranje’’a.d.o. i ovlašćenim turističkim agencijama neposredno pre putovanja.

 

U okviru putnog osiguranja postoje tri programa:

  • Osnovni -Osiguravajuće pokriće 15.000,00 Eur-a, od čega za troškove prevoza najviše   3.600 EUR.   
  • Nadstandardni - Osiguravajuće pokriće 30.000,00 Eur-a , od čega za troškove prevoza najviše   7.200 EUR.   
  • Poseban - Osiguravajuće pokriće 10.000,00 Eur-a , od čega za troškove prevoza najviše   2.400 EUR.

 

Osiguravajuće  pokriće obuhvata pružanje putnih i pravnih usluga, troškove nužnog medicinskog tretmana kao i troškove prevoza zbog nepredviđene bolesti ili njenih posledica, koja je počela ili nastala  na putu ili boravku u inostranstvu.

 

A Vaše Putno osiguranje za vreme puta i boravka u inostranstvu  možete zaključiti kao :

Pojedinačno; Porodično ili Grupno, takođe na polisi možete da izaberete i svrhu putovanja, a to je

da li putujete turistički ili poslovno.

 

Samo kod “Triglav Osiguranja“ polisu  putnog osiguranja možete zaključiti bez obzira na starosnu dob.

 

U slučaju bolesti ili nezgode Osiguranik treba   osigurani slučaj da  prijavi asistentskoj kompaniji, i  to po sledećem uputstvu:

  • Pozove našeg poslovnog partnera Europ Assistance  , na tel.: + 381 11 41 44 105, fax: +381 11 411 99 99 gde se javlja  operater kojem osiguranik kaže prezime i ime, broj polise,opis nezgode odnosno bolesti,mesto gde se nalazi, kontakt telefon ,adresu i broj telefona lekara koji  ga leči,
  • Operater će osnovne podatke preneti lekaru Europ Assistance-a , a on će da pozove lekara koji leči osiguranika ili će osiguraniku  dati uputstva za dalje postupanje,
  • Ako lekar Europ Assistance-a oceni da je zdravstveno stanje takvo da zahteva kvalitetnije lečenje nego što ga može ponuditi ustanova u kojoj se nalazi osiguranik, preporučiće osiguraniku  drugu zdravstvenu ustanovu,
  • U slučaju da osiguranik iz objektivnih razloga ne prijavi osigurani slučaj asistentskoj kompaniji, ili odluči da sam bira ustanovu u kojoj će da mu se ukaže medicinska pomoć, i troškove lečenje plati sam, osiguravač će ove troškove nadoknaditi osiguraniku nakon povratka u zemlju prebivališta.
  • Europ Assistance  u slučaju nezgode ili bolesti može obezbediti finansijsku garanciju u okviru sume osiguranja ili organizovati prevoz u zemlju prebivališta,
  • U slučaju da osiguranik iz objektivnih razloga ne prijavi osigurani slučaj asistentskoj kompaniji, ili odluči da sam bira ustanovu u kojoj će da mu se ukaže medicinska pomoć, i troškove lečenje plati sam, osiguravač će ove troškove nadoknaditi osiguraniku nakon povratka u zemlju prebivališta do visine razumnih i uobičajenih troškova lečenja , maksimalno do iznosa od 500 Eura.

 

 

 

JER ŽIVOT TRAŽI SIGURNOST

 

 

 

 

Logovanje korisnika

Korisnik:
Lozinka:

Vesti

04. septembar 2015.

ČETIRI VELIKA RAZLOGA ZA OSIGURANJE

Najatraktivniji proizvodi Triglav osiguranja za stan, auto i putovanje

21. avgust 2015.

Saopštenje za javnost

Triglav grupa je poslovala uspešno i u skladu sa planiranom strategijom

14. avgust 2015.

Saopštenje za javnost

Triglav grupa uspešno implementira zacrtanu strategiju na svojim tržištima osiguranja

 

Društvene mreže

Mailing lista

Prijavite se na našu mailing listu.

Saradnja

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama? |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |  PRIGOVORI |